In verband met het aflopen van de overgangstermijn na Brexit, zal de EU btw-teruggaafprocedure niet meer op Engelse btw van toepassing zijn. U kunt Engelse btw die u 2020 in rekening is gebracht, nog maar tot 31 maart a.s. terugvragen! Normaal gesproken is de deadline voor EU-teruggaven 1 oktober. Neem dus tijdig actie!

EU btw-teruggaafprocedure

De EU btw-teruggaafprocedure is bedoeld voor de situatie waarin een in de EU gevestigde ondernemer btw in rekening gebracht krijgt uit een andere Lidstaat. Een Oostenrijkse werknemer tankt tijdens een zakenreis langs de Autostrada en krijgt een tankbon met Italiaanse btw. Of een Griekse ondernemer koopt goederen in Nederland met Nederlandse btw, maar is zelf geen btw verschuldigd in Nederland.

De btw op de kosten is mogelijk (deels) terug te vorderen. Het EU btw-teruggaafverzoek (voorheen ‘Achtste Richtlijn’) is min of meer geharmoniseerd en kan worden ingediend via de ‘portal’.

Teruggaven en VK

De EU btw-teruggaafprocedure gold uiteraard ook voor Engelse ondernemers die btw wilden terugvragen in de EU en vice versa. Nu komt aan de EU-teruggaafprocedure voor die gevallen een einde.

Hoe moet in de huidige periode worden omgegaan met teruggaafverzoeken? Tot eind 2020 kan er nog buitenlandse btw zijn betaald, maar vanaf begin 2021 wordt het VK gezien als niet-EU en is de toepasselijkheid van de procedures niet meer vanzelfsprekend. Hiervoor zijn bepaalde overgangstermijnen in het leven geroepen.

Deadlines voor EU-teruggaafverzoeken

Als de EU-ondernemer in 2020 Engelse btw heeft betaald, kan deze nog tot en met 31 maart 2021 worden teruggevraagd via de portal. Engelse btw die in 2021 is betaald, moet worden teruggevraagd via het formulier ‘VAT 65A’. Deze teruggaafregeling is niet gestoeld op enige Europese richtlijn.

Ook Engelse ondernemers kunnen in 2020 betaalde EU-btw nog via de portal terugvragen. Ook zij moeten hun verzoek uiterlijk 31 maart 2021 indienen. Daarna zijn zij aangewezen op het ‘Dertiende Richtlijnverzoek’. Dat wordt ingediend op papier en een teruggaaf vindt in veel EU Lidstaten alleen plaats indien voldaan wordt aan de voorwaarde van ‘wederkerigheid’.

Om te voorkomen dat EU btw en/of Engelse btw in het kanaal valt, adviseren wij u om eventuele teruggaafverzoeken uiterlijk 31 maart 2021
in te dienen. Mocht u willen overleggen, neemt u dan contact met ons op met Joyce WesterveldRED Tax Specialists B.V.