Is aan u in 2020 btw in rekening gebracht conform het tarief van een andere EU Lidstaat? Bijvoorbeeld omdat u reis-en verblijfkosten in het buitenland hebt gemaakt, of omdat aan u binnen die EU Lidstaat goederen zijn geleverd? U kunt deze btw nog maar tot 30 september a.s. terugvragen! Vooral als het substantiële bedragen betreft, is het zonde om de btw te laten liggen.

EU btw-teruggaafprocedure

De EU btw-teruggaafprocedure is bedoeld voor de situatie waarin een in de EU gevestigde ondernemer btw in rekening gebracht krijgt uit een andere EU Lidstaat. Bijvoorbeeld:

  • een Spaanse werknemer tankt tijdens een zakenreis in de buurt van Parijs, en krijgt een tankbon met 20% Franse btw; of
  • een Nederlandse ondernemer koopt goederen in Italië met 22% Italiaanse btw, maar is zelf geen btw verschuldigd in Italië.De btw op de kosten is mogelijk (deels) terug te vorderen. Het EU btw-teruggaafverzoek is min of meer geharmoniseerd en kan worden ingediend via de ‘portal’ op de website van de belastingdienst.

Alleen als in de betreffende EU Lidstaat géén vaste inrichting bestaat en er geen btw-registratie nodig is

Let wel even op het volgende. Deze procedure geldt alleen als uw onderneming:

  1. geen vaste inrichting in de betreffende EU Lidstaat heeft en
  2. zich in die EU Lidstaat niet hoeft te registreren voor de btw.Ad 1. Een vaste inrichting bestaat in de regel als uw bedrijf in de betreffende EU Lidstaat over een bedrijfsruimte heeft ingericht, die over voldoende faciliteiten, zoals personeel en technisch materiaal, beschikt om als zelfstandige onderneming te functioneren. In feite betreft het een tweede vestiging. Vanuit de vaste inrichting worden goederen geleverd of diensten verricht. Een winkel of fabriek met kantoor zal in de regel als vaste inrichting kwalificeren. Overigens is het bestaan van een vaste inrichting in de regel lastig te bepalen. Laat u vooraf goed adviseren, vooral door btw-adviseurs die de lokale wet- en regelgeving kennen. Een vaste inrichting wordt vervolgens gezien als lokaal gevestigde (binnenlandse) ondernemer, die zich als zodanig moet melden bij de lokale belastingautoriteiten. Eventuele lokale btw moet via een reguliere btw-aangifte worden teruggevraagd.

Ad 2. Een btw-registratie zal in de regel aan de orde zijn als een ondernemer in de betreffende EU Lidstaat een belastbare prestatie verricht. Het kan dan gaan om een levering of dienst waarover in de betreffende EU Lidstaat btw moet worden berekend, of een aankoop vanuit een andere EU Lidstaat, of een levering naar een andere EU Lidstaat. Twee voorbeelden:

  • Een Nederlandse ondernemer koopt in Duitsland goederen aan, en levert deze vervolgens binnen Duitsland door aan een Duitse afnemer. De ondernemer zal zich in principe in Duitsland moeten registreren voor de btw, en 19% Duitse btw in rekening moeten brengen.
  • Een Nederlandse ondernemer brengt goederen over naar een opslagplaats in Tsjechië, om deze in de daaropvolgende maanden vanuit de opslag binnen Tsjechië te verkopen.De teruggaafverzoeken worden door de lokale belastingautoriteiten goed onderzocht en eventuele registratieverplichtingen. Aan het type kosten dat in de betreffende EU-Lidstaat zijn gemaakt, kan men in voorkomende gevallen al zien dat er mogelijk sprake is van een vaste inrichting, danwel of er een verdergaande registratieverplichting bestaat.

Laat de btw niet liggen!

Om te voorkomen dat EU btw blijft liggen, adviseren wij u om eventuele teruggaafverzoeken uiterlijk eind deze maand in te dienen.
Mocht u willen overleggen, neem dan contact op met Joyce WesterveldRED Tax Specialists B.V.