Het is een open deur: ten onrechte in rekening gebrachte btw is niet aftrekbaar. Dat wisten we al langer, maar het Hof van Justitie EU heeft dit onlangs nogmaals bevestigd in het arrest “PORR Építési Kft. Kijk dus goed uit bij de beoordeling en acceptatie van inkoopfacturen.

In verreweg de meeste gevallen staat er op inkoopfacturen btw vermeld. Maar in sommige situaties hoort er op de factuur juist geen btw te staan. Dat is het geval als de btw is “verlegd”. De afnemer moet dan zelf btw afdragen aan de Belastingdienst (die hij vervolgens mogelijk weer in aftrek kan brengen, net als bij een factuur waar wèl btw op stond).

Als de afnemer een prestatie afneemt ter zake waarvan de btw verlegd moet worden, loopt hij het risico op naheffing wanneer hij een factuur mét btw accepteert en die btw aftrekt.

Over kleine factuurfouten wordt niet gevallen.
Maar ten onrechte gefactureerde btw is in beginsel niet aftrekbaar.

Actiepunten

 Trainen en informeren van het personeel dat bij de beoordeling van facturen betrokken is;
 Regelmatige steekproef op inkomende facturen;
 Eventueel: contact opnemen met de leverancier bij twijfel;
 Eventueel: afstemming zoeken met fiscus (samen met leverancier).