Mismatches ontstaan door het niet of verschillend van elkaar toepassen van het zakelijkheidsbeginsel door landen. Om deze mismatches te reduceren heeft het Ministerie van Financiën het wetsvoorstel ‘tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel’ opgesteld en ter consultatie voorgelegd. Met het wetsvoorstel probeert de Nederlandse regering de pijn wat te verzachten en komt ze tegemoet aan buitenlandse politieke druk.

Aanpassing Wet Vennootschapsbelasting

In het kort zal de Wet Vennootschapsbelasting zo worden aangepast dat bepaalde aftrekposten (‘neerwaartse aanpassingen van de fiscale winst’) in Nederland niet langer zullen worden toegestaan als in het buitenland geen corresponderende bate wordt verantwoord (‘opwaartse aanpassing’).

Voorbeeld van een mismatch 

Een in Nederland veel voorkomend voorbeeld van een mismatch is de situatie waarin een Nederlandse entiteit een renteloze lening ontvangt van een gelieerde buitenlandse entiteit. Bij een mismatch kan dit leiden tot een aftrek in Nederland, zonder dat daar een heffing in het buitenland tegenover staat. Als dit het geval is zorgt het nieuwe wetsvoorstel ervoor dat de aftrek beperkt wordt en de mismatch wordt gecompenseerd, door de aftrek te beperken.

RED Tax - TP - article graphic mismatches

Vervolg van de internetconsultatie

Volgens de publicatie van de Rijksoverheid zal de voorgestelde aanpassing in de Wet Vennootschapsbelasting structureel € 173 miljoen per jaar opleveren. De consultatieperiode liep tot 2 april jl. en naar alle waarschijnlijkheid zal het wetsvoorstel voor de zomer worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Al met al probeert het wetsvoorstel de pijn van transfer pricing mismatches voor de schatkist te verzachten en tegemoet te komen aan de druk uit het buitenlandMet de consultatieperiode net achter de rug kijkt RED uit naar een eerste versie van het wetsvoorstel. 

Welke gevolgen heeft deze wetswijziging?

Benieuwd of dit wetsvoorstel gevolgen heeft voor uw cliënt of organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze transfer pricing specialisten.

Wij houden u sowieso op de hoogte van de uitkomsten van de consultatie.