Op 31 mei jl. is internetconsultatie geopend voor het conceptwetsvoorstel waarmee de wetgever beoogt het tijdstip waarop belasting geheven wordt over de voordelen die werknemers genieten uit aandelenoptierechten in hun werkgever. Hoe zat het ook alweer en wat gaat er mogelijk veranderen?

Hoe verloopt belastingheffing op aandelenoptierechten nu

Met een aandelenoptierecht verkrijgt de werknemer het recht om aandelen te kopen in zijn werkgever (of een daarmee verbonden vennootschap) tegen een vooraf afgesproken prijs. Meestal kan de werknemer zo’n optierecht pas uitoefenen als aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals bijvoorbeeld nog gedurende een bepaalde tijd in dienst blijven bij de werkgever.
Op dit moment betaalt een werknemer belasting over de voordelen die hij uit een aandelenoptierecht behaalt op het moment dat hij het optierecht uitoefent en hij de aandelen daadwerkelijk verkrijgt. Het te belasten voordeel is het verschil tussen de marktwaarde van het aandeel op het moment van uitoefenen van het optierecht en de door de werknemer betaalde uitoefenprijs (de prijs waar hij de aandelen voor mag kopen). Dit voordeel is belast als loon in natura.

Financieringsprobleem bij belastingheffing bij uitoefening

In de praktijk kan de werknemer de aldus verkregen aandelen niet altijd direct verkopen om zo de belastingheffing over het betaalde voordeel te kunnen betalen. Dit kan zijn omdat er nog beperkingen rusten op de verhandelbaarheid van de aandelen (een zogenoemde lock-up) of omdat het aandelen in een BV betreft die per definitie niet vrij verhandelbaar zijn.
Dit betekent dat werknemers de belastingheffing uit eigen middelen moeten betalen. De wetgever vindt dit voor een aantal gevallen onwenselijk (m.n. bij start-up’s en scale-up’s) en is daarom van plan om voor aandelenoptierechten voor werknemers het heffingsmoment aan te passen.

Conceptwetsvoorstel

In het conceptwetsvoorstel wordt het moment van belastingheffing uitgesteld naar het moment dat de aldus verkregen aandelen verhandelbaar worden. De werknemer betaalt dan belasting over het verschil tussen de marktwaarde op moment van verhandelbaar worden en de prijs die de werknemer voor de aandelen betaalt. Op die manier kan de werknemer direct ook aandelen verkopen om de verschuldigde belasting te voldoen. Hij hoeft de belasting dan niet meer uit eigen middelen voor te schieten.
De werknemer kan er dan echter ook voor kiezen de belasting te betalen op het moment van uitoefenen van het aandelenoptierecht.

Andere vormen van aandelenbeloningen

Het probleem van het financieren van de belastingheffing speelt niet alleen bij aandelenoptierechten, maar ook bij andere vormen van aandelenparticipaties door werknemers. Denk daarbij aan “restricted stock”- en ook “restricted stock units”-plannen.

Bij restricted stock verkrijgt de werknemer direct aandelen in de werkgever maar mag hij die aandelen gedurende een bepaalde periode niet verhandelen (de lock-up). Ook in dat geval betaalt de werknemer belastingen op het moment van verkrijgen van de aandelen als de marktwaarde van het aandeel hoger is dan de prijs die de werknemer betaalt. De belastingen dient de werknemer in dat geval uit eigen middelen te financieren.

Bij restricted stock units krijgt de werknemer na verloop van tijd en onder voorwaarden aandelen geleverd door de werkgever. Hij betaalt ook dan belasting over het verschil tussen de marktwaarde en de prijs die hij voor de aandelen moet betalen. Als op die aandelen nog beperkingen in de verhandelbaarheid zitten, zal de werknemer de belastingen uit eigen middelen moeten financieren.

Wat mij betreft is het niet goed te begrijpen waarom er in het geval van aandelenoptierechten wel een keuzemogelijkheid wordt gecreëerd en in het geval van andere vormen van aandelenbeloningen (bijvoorbeeld restricted shares en restricted share units) niet. Immers in al die gevallen kan een werknemer geconfronteerd worden met het probleem dat hij belasting moet voorfinancieren en het risico loopt dat die “investering” voor niets blijkt te zijn als de aandelen in waarde dalen nadien.

Internetconsultatie

U kunt tot 30 juni a.s. input geven op het voorgenomen wetsvoorstel via de internetconsultatie. Daarbij kunt u aangeven welke knelpunten u ziet, welke verbeteringen wat u betreft nog mogelijk zijn of wat u nog mist in het wetsvoorstel. Dat kan op Internetconsultatie aandelenoptieregeling. RED zal in ieder geval zelf voor het bovenstaande aandacht vragen.

Heeft u te maken met aandelenoptierechten voor werknemers of andere vormen van aandelenbeloningen en wilt u meer weten over de belastingheffing daarover? Of heeft u andere fiscale vragen met betrekking tot Loonbelastingen?
Neem gerust contact op met Gertjan BuijsenRED Tax Specialists B.V.