In Nederland kennen we voor werknemers die aangenomen zijn van buiten Nederland of binnen het concern zijn uitgezonden naar Nederland, een fiscaal voordelige regeling. Dit noemt men de 30%-regeling.
Met een beschikking voor de 30%-regeling in de hand mag een werkgever tot 30% van het fiscaal of belastbaar loon uitbetalen als onbelaste kostenvergoeding. Die kostenvergoeding is bedoeld om de zogenoemde extraterritoriale kosten te dekken, kosten die worden opgeroepen door het feit dat de werknemer werk en/of woont buiten zijn normale thuisland.

Overgangsregeling loopt af

In het verleden had een beschikking voor de 30%-regeling een geldigheid van maximaal 10 jaar. Vanaf 1 januari 2012 is dat verlaagd naar 8 jaar en vanaf 1 januari 2019 is dat nog verder verlaagd naar 5 jaar. Bij de verlaging naar 5 jaar is er een nieuwe overgangsregeling in het leven geroepen. Die overgangsregeling loopt af op 31 december 2020.

Op grond van de overgangsregeling mag de 30%-regeling toegepast worden tot maximaal 31 december 2020 voor werknemers:

  • Die op 31 december 2018 een beschikking hadden met een geldigheidsduur van meer dan 5 jaar (dus voor maximaal 10 of 8 jaar) en
  • Die op 31 december 2020 5 of meer jaar gebruik hebben gemaakt van de 30%-regeling.

Dus ook als de werknemer zijn volledige 10 of 8 jaar van de oorspronkelijke beschikking op 31 december 2020 nog niet heeft opgebruikt, mag hij vanaf 1 januari 2021 geen gebruik meer maken van de 30%-regeling als hij op dat moment al 5 jaar of meer van de 30%-regeling gebruik heeft gemaakt.

Actie vóór 31 december 2020

Als u werknemers heeft of als u een werknemer bent, voor wie op grond van de overgangsregeling de 30%-regeling eindigt op 31 december 2020, is het belangrijk na te gaan of er in 2021 nog loonbetalingen te verwachten zijn die u naar voren zou kunnen halen. Als u een bonus of ander variabel loon nog in december 2020 uitbetaalt (i.p.v. 2021), dan mag de 30%-regeling nog toegepast worden.

Nu we toch even uw aandacht hebben …

Eén van de voorwaarden om een beschikking 30%-regeling te krijgen is dat een werknemer een specifieke deskundigheid bezit die niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een werknemer bezit zo’n specifieke deskundigheid als hij een fiscaal jaarloon heeft van ten minste EUR 38.347 (cijfers 2020). Als de werknemer jonger is dan 30 jaar en een universitaire mastertitel heeft, bezit hij ook een specifieke deskundigheid als hij ten minste een fiscaal jaarloon heeft van EUR 29.159 (cijfers 2020).

Deze inkomenstoets is een “dynamische” toets. Wat wil zeggen dat de werknemer ieder jaar aan de geldende looneis moet voldoen. Op het moment dat het loon van de werknemer niet meer voldoet aan de looneis, verliest de werknemer direct en definitief het recht op toepassing van de 30%-regeling. Als u werknemers heeft of als u een werknemer bent die met het fiscaal jaarloon op het randje zit, is het zaak aan het einde van het jaar na te gaan of de 30%-vergoeding en daarmee het fiscaal jaarloon nog aangepast moet worden om zo te blijven voldoen aan de looneis. Daarvoor is het wel vereist dat een dergelijke aanpassing van de hoogte van de 30%-vergoeding expliciet is overeengekomen met de werknemer in bijvoorbeeld een addendum op de arbeidsovereenkomst. De aanpassing kan dan ook nog plaats vinden in een extra, 13e salarisrun in het volgende jaar.

Nu actie ondernemen!

Ga na of alle werknemers met een 30%-regeling nog voldoen aan de looneis. Indien niet, pas de 30%-regeling dan zodanig aan dat het fiscaal loon van die werknemers wel voldoen aan de looneis.

Heeft u hulp nodig bij het bepalen of uw werknemers met een 30%-regeling nog voldoen aan de looneis? Of heeft u andere fiscale vragen met betrekking tot Loonbelastingen, neem contact op met Gertjan BuijsenRED Tax Specialists B.V.