Loading...

DISCLAIMER

RED. The Network B.V. (hierna RED.tax) verleent hierbij toegang tot RED.tax (hierna: de Website) en publiceert hier op persoonlijke (eigen) titel ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen.

RED.tax behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

RED.tax spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RED.tax.

In het bijzonder zijn alle uitspraken op de Website onder voorbehoud van type- of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Aansprakelijkheid wordt ook niet aanvaard op grond van andere fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RED.tax nimmer aansprakelijkheid aanvaarden

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendommen liggen bij RED.tax, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is geplaatst op 03 september 2018.