Loading...

RED.

Smart thinking.

Diensten

TRANSFER PRICING

Uw onderneming is actief in meerdere landen. U verricht of levert grensoverschrijdende interne diensten of leveringen. Het is dan ook belangrijk dat u voldoet aan de wettelijke vereisten voor transfer pricing. Is dat in uw geval zo? Lees meer>

PEOPLE TAX

Wie weleens te maken heeft met de heffing van loonbelasting of sociale verzekeringen (People Tax) weet hoe complex en gedetailleerd de wetgeving op die gebieden kan zijn. U kunt tegen ingewikkelde regelgeving aanlopen. Wordt u er geen wijs meer uit? Lees meer >

VAT

Als onderneming ontkomt u er niet aan: de afdracht van btw. U bent het wettelijk verplicht. Bovendien maken overheden in meerdere mate gebruik van indirecte belastingen om hun inkomsten op peil te houden. Hoe gaat u hier zo efficiënt mogelijk mee om? Lees meer >

BUSINESS RESTRUCTURING

Uw organisatie verandert. Bijna elke organisatieverandering heeft fiscale gevolgen, vooral in grensoverschrijdende situaties. RED Business Restructuring helpt u deze operationele ontwikkelingen in goede banen te leiden. Lees meer >

Vraag het RED.

Bel of mail RED direct met uw vragen.

Artikelen

Lees hier onze meest recente artikelen.

RED artikelen - Business Restructuring - article Financial Models

Nederlandse belastingen en sociale zekerheid 2020

Hieronder vindt u een overzicht van de in 2020 geldende tarieven voor Nederlandse belastingen en sociale zekerheid ...
Lees meer →
RED - Den Bosch -Artikel - People Tax - Tarieven

Nederlandse belastingen en sociale zekerheid 2019

Hieronder vindt u een overzicht van de in 2019 geldende tarieven voor Nederlandse belastingen en sociale zekerheid ...
Lees meer →
sale and lease back

Sale-and-lease-back is voor de btw een vrijgestelde financieringstransactie

In de vastgoed praktijk komt het veelvuldig voor: een sale-and-lease-back transactie die betrekking heeft op een onroerende zaak. Het kan gaan om een fabriekshal, een kantoor, een ...
Lees meer →