Loading...

RED.

Smart thinking.

Diensten

TRANSFER PRICING

Uw onderneming is actief in meerdere landen. U verricht of levert grensoverschrijdende interne diensten of leveringen. Het is dan ook belangrijk dat u voldoet aan de wettelijke vereisten voor transfer pricing. Is dat in uw geval zo? Lees meer>

PEOPLE TAX

Wie weleens te maken heeft met de heffing van loonbelasting of sociale verzekeringen (People Tax) weet hoe complex en gedetailleerd de wetgeving op die gebieden kan zijn. U kunt tegen ingewikkelde regelgeving aanlopen. Wordt u er geen wijs meer uit? Lees meer >

VAT

Als onderneming ontkomt u er niet aan: de afdracht van btw. U bent het wettelijk verplicht. Bovendien maken overheden in meerdere mate gebruik van indirecte belastingen om hun inkomsten op peil te houden. Hoe gaat u hier zo efficiënt mogelijk mee om? Lees meer >

BUSINESS RESTRUCTURING

Uw organisatie verandert. Bijna elke organisatieverandering heeft fiscale gevolgen, vooral in grensoverschrijdende situaties. RED Business Restructuring helpt u deze operationele ontwikkelingen in goede banen te leiden. Lees meer >

Vraag het RED.

Bel of mail RED direct met uw vragen.

Artikelen

Lees hier onze meest recente artikelen.

HvJ EU veegt argument tegen pre pro rata aftrek van tafel

HvJ EU veegt argument tegen pre pro rata aftrek van tafel

Op 8 mei jl. heeft het Europese Hof van Justitie zich nogmaals uitgesproken over de toepassing van een aftrekbeperking bij niet-economische activiteiten ...
Lees meer →
RED - Den Bosch -Artikel - People Tax - Tarieven

Nederlandse belastingen en sociale zekerheid 2018

Hieronder vindt u een overzicht van de in 2018 geldende tarieven voor Nederlandse belastingen en sociale zekerheid ...
Lees meer →
RED - Den Bosch - Transfer Pricing - Kapitaalsfeer

Goede informele (kapitaal)sfeer is belangrijk!

Winstsfeer of kapitaalsfeer – de wet bepaalt. Wat zich afspeelt in de winstsfeer wordt belast. Wat zich in de kapitaalsfeer afspeelt wordt niet belast ...
Lees meer →