Loading...

RED.

Smart thinking.

Diensten

TRANSFER PRICING

Uw onderneming is actief in meerdere landen. U verricht of levert grensoverschrijdende interne diensten of leveringen. Het is dan ook belangrijk dat u voldoet aan de wettelijke vereisten voor transfer pricing. Is dat in uw geval zo? Lees meer>

PEOPLE TAX

Wie weleens te maken heeft met de heffing van loonbelasting of sociale verzekeringen (People Tax) weet hoe complex en gedetailleerd de wetgeving op die gebieden kan zijn. U kunt tegen ingewikkelde regelgeving aanlopen. Wordt u er geen wijs meer uit? Lees meer >

VAT

Als onderneming ontkomt u er niet aan: de afdracht van btw. U bent het wettelijk verplicht. Bovendien maken overheden in meerdere mate gebruik van indirecte belastingen om hun inkomsten op peil te houden. Hoe gaat u hier zo efficiënt mogelijk mee om? Lees meer >

BUSINESS RESTRUCTURING

Uw organisatie verandert. Bijna elke organisatieverandering heeft fiscale gevolgen, vooral in grensoverschrijdende situaties. RED Business Restructuring helpt u deze operationele ontwikkelingen in goede banen te leiden. Lees meer >

Vraag het RED.

Bel of mail RED direct met uw vragen.

Artikelen

Lees hier onze meest recente artikelen.

RED Tax - VAT - article Meeliftende kosten

Meeliftende kosten? Bepaal de btw-behandeling!

Doorlopende posten zijn kosten die als het ware meeliften op een factuur en die mogelijk zonder btw mogen worden berekend. We onderscheiden twee verschillende typen doorlopende posten: ...
Lees meer →
RED Tax - TP - article Country-by-country reporting

Country-by-Country Reporting will open its doors to the public

From 2025, income and taxes paid by multinational companies in different jurisdictions will be on display for public scrutiny. Where Country-by-Country reports were initially only shared behind ...
Lees meer →
RED Tax - PT - artikel renseigneringsplicht

RENSEIGNERINGSPLICHT VOOR ADMINISTRATIEPLICHTIGEN

Onder renseigneringsplicht verstaan we de verplichtingen voor administratieplichtigen om fiscaal, relevante informatie aan de Belastingdienstdienst te verstrekken. In verleden kon een administratieplichtige door de Belastingdienst verplicht worden ...
Lees meer →