Loading...

RED.

Smart thinking.

Diensten

TRANSFER PRICING

Uw onderneming is actief in meerdere landen. U verricht of levert grensoverschrijdende interne diensten of leveringen. Het is dan ook belangrijk dat u voldoet aan de wettelijke vereisten voor transfer pricing. Is dat in uw geval zo? Lees meer>

PEOPLE TAX

Wie weleens te maken heeft met de heffing van loonbelasting of sociale verzekeringen (People Tax) weet hoe complex en gedetailleerd de wetgeving op die gebieden kan zijn. U kunt tegen ingewikkelde regelgeving aanlopen. Wordt u er geen wijs meer uit? Lees meer >

VAT

Als onderneming ontkomt u er niet aan: de afdracht van btw. U bent het wettelijk verplicht. Bovendien maken overheden in meerdere mate gebruik van indirecte belastingen om hun inkomsten op peil te houden. Hoe gaat u hier zo efficiënt mogelijk mee om? Lees meer >

BUSINESS RESTRUCTURING

Uw organisatie verandert. Bijna elke organisatieverandering heeft fiscale gevolgen, vooral in grensoverschrijdende situaties. RED Business Restructuring helpt u deze operationele ontwikkelingen in goede banen te leiden. Lees meer >

Vraag het RED.

Bel of mail RED direct met uw vragen.

Artikelen

Lees hier onze meest recente artikelen.

RED Tax - VAT - artikel vaste inrichting

Europees Hof verduidelijkt eisen vaste inrichting

Als btw-specialisten krijgen wij geregeld de vraag: vormen mijn werkzaamheden in Lidstaat X een vaste inrichting? In recente rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is bevestigd ...
Lees meer →
RED Tax - TP - artikel Ierland

Wordt Ierland een klein Gallisch dorpje bevolkt met multinationals…?

130 landen steunen het plan van de G7 om multinationals eerlijker te belasten, meldde de OESO op 1 juli 2021. Er moet een wereldwijd minimumtarief van 15 ...
Lees meer →
RED Tax - PT - artikel aandelen optieregelingen

TIJDSTIP BELASTINGHEFFING AANDELENOPTIES VERSCHUIVEN

Op 31 mei jl. is internetconsultatie geopend voor het conceptwetsvoorstel waarmee de wetgever beoogt het tijdstip waarop belasting geheven wordt over de voordelen die werknemers genieten uit ...
Lees meer →